Δελτία Τύπου

Παρουσίαση του έργου «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων» σε Λάρισα και Βόλο

Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, με πρωτοβουλία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις, μία στο ξενοδοχείο Divani Palace Larissa Hotel στη Λάρισα στις 11:00 – 14:00 και μία στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos στο Βόλο στις 18:00 – 21:00.

Η εταιρεία BEE GROUP Α.Ε., ως Τεχνικός Σύμβουλος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εκπόνηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων», δέχθηκε την πρόσκληση και παρευρέθηκε και στις δύο εκδηλώσεις, με σκοπό να παρουσιάσει την έως τώρα εξέλιξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων».

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 «Σχεδιάζουμε το μέλλον των νησιών μας»

 

Στη φάση της Διαβούλευσης με φορείς και πολίτες βρίσκεται η εκπόνηση του έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων», που αφορά στο Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Πρόγραμμα Χωρικής Ανάπτυξης στην περιοχή των νησιών του Βορείου Αιγαίου στη Θεσσαλία, που υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων είναι μια αναπτυξιακή Στρατηγική στη χωρική ενότητα των Νήσων των Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία, με ολοκληρωμένη προσέγγιση, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, στην ενδυνάμωση προσέλκυσης τουριστικών και πολιτιστικών ροών, στην ανάδειξη αλλά και προστασία των πόρων, στην αύξηση της απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών στα τρία νησιά των Βορείων Σποράδων, μέσα από ένα νέο πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού.


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης