Πρόσκληση Διαβούλευσης Σε Φορείς

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση Διαβούλευσης Της Στρατηγικής <Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων>.Η πρόσκληση αφορά στους Εθνικούς, Περιφερειακούς και Τοπικούς φορείς που είναι αρμόδιοι ή και δικαιούχοι ή και ενδιαφερόμενοι για την εφαρμογή της ΟΧΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων είναι 30 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 24:00.

 

 


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης