Ερωτηματολόγιο Ανοιχτής Διαβούλευσης

Η συμμετοχή των φορέων και των πολιτών των Βορείων Σποράδων στη διαβούλευση για την διαμόρφωση της στρατηγικής του «Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου Νήσων Βορείων Σποράδων (ΟΣΣ Β. Σποράδων) Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» είναι πολύ ουσιαστική για την επιτυχία του κοινού μας στόχου.


Για τη διευκόλυνσή της έχουν διατυπωθεί τα παρακάτω ερωτήματα.

 

Το Ερωτηματολόγιο