Χώρος Ανοιχτής Διαβούλευσης

ΣΣ-3: Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων

(Ποιότητα Ζωής, Καθημερινή Διαβίωση, Ασφάλεια έναντι φυσικών Κινδύνων, Αυθεντικότητα)

Comments powered by CComment


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης