Χώρος Ανοιχτής Διαβούλευσης

ΣΣ-10 Μηχανισμοί και Εργαλεία Υποστήριξης και Προώθησης της Δια-δημοτικής Συνεργασίας και της «Διακυβέρνησης» του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων

(Διακυβέρνηση του Σχεδίου “ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων“, Εταιρικές Σχέσεις, Λογοδοσία και Φόρουμ Φορέων και Πολιτών)

Comments powered by CComment


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης