Χώρος Ανοιχτής Διαβούλευσης

ΣΣ-1: Ενίσχυση της Εξωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και των Προσβάσεων στα Νησιά των Βορείων Σποράδων

(Πύλες Εισόδου στην Περιοχή Παρέμβασης)

 

Εισαγωγή Σχολίων απόψεων (2 Σχόλια)

ΣΣ-8: Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας στα Νησιά των Βορείων Σποράδων

(Κοινωνική Φροντίδα, Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Μηχανισμοί και Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση, Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων και Εργαζομένων)

Εισαγωγή Σχολίων απόψεων (4 Σχόλια)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης