Χώρος Ανοιχτής Διαβούλευσης

ΣΣ-9: Στήριξη, ανάδειξη και προσέλκυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων

(Στήριξη της Επιχειρηματικότητας με Μηχανισμούς, Φιλικό Περιβάλλον και Άμεσες Ενισχύσεις προς Νέες και υφιστάμενες Επιχειρήσεις)

Comments powered by CComment


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης