Χώρος Ανοιχτής Διαβούλευσης

ΣΣ-7: Προσέλκυση, Προβολή και Βιώσιμη Διαχείριση του Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος και των Πολιτιστικών / Τουριστικών Ροών στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα των Βορείων Σποράδων μέσω εφαρμογής καινοτόμων και «έξυπνων» λύσεων

(Εμπλουτισμός Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας, Έξυπνη Διαχείριση Τουριστικών και Λοιπών Ροών)

Comments powered by CComment


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης